Bæredygtigt byggeri

Hos JME Entreprise tænker vi langsigtet. Bæredygtige løsninger er en faktor vi vægter højt. Det er vigtigt for os at bæredygtighedsindsatsen skal rette sig mod hele byggeriets værdikæde. Hvis byggeriet i helhed er bæredygtigt, vil det bidrage til at løse og forebygge de miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer, vi i nutiden og i fremtiden vil stå overfor.

Miljømæssigt

Traditionelt set er det miljømæssige aspekt vedlagt størst værdi i byggeriets livscyklus. Vi betragter miljøpåvirkninger og ressourceforbrug fra opførelse, drift, nedrivning og genanvendelse. Et stort fokusområde er lavenergibyggeri, da energiforbruget spiller en stor rolle i byggeriets miljøbelastning.

Det Sociale

Vi sikrer forholdene for sundhed og trivsel for alle i berøring med byggeriet. Den sociale kvalitet dækker en bred vifte af emner, overordnet bygger vi efter de sociale aspekter og den fysiske komfort som bygherre ønsker for byggeriet. De sociale kvaliteter danner grundlag for langsigtede økonomiske kvaliteter.

Økonomi

Vi forholder os til de økonomiske aspekter forbundet med opførelse, drift og vedligeholdelse, med hensyn til værdien af byggeriet sammenlignet med nyere tendenser, behov og samfundsændringer. Vi beregner totaløkonomi ved renoveringer og nybyggerier, med fokus på byggeteknisk kvalitet, rentabilitet og fremtidigt lavt vedligeholdelsesbehov.

Ressourcer og genanvendelighed

Vi har gennem tiden lavet mange renoveringer af facader, på ældre bygninger i københavnsområdet. Vi har herved vedligeholdt byggeriet med størst muligt genanvendelsesgrad af materialer. Derfor bidrager JME Entreprise også til vedligeholdelsen af de historiske byggerier i København, ved at optimere bygningernes ressourceforbrug.