Renovering af facader/tag

Her er vi på hjemmebane. når man skal renovere facader og tag er der ofte tale om større omfattende projekter. derfor er det vigtigt at have overblik, både med hensyn til valg af materialer og tekniske løsninger, samtidigt med at have fokus på det økonomiske og tidsmæssige aspekt. 

Lyngehallerne

Renovering af tag og facade

Langebrogade 1

Tagdækning

Ægirsgade/Nannasgade

Tag – og facaderenovering